--

Vigyázók közgyülés

2017/03/24 17:30:00

Az egyesület 2017. évi közgyűlésén a tagság elfogadta a 2016. évi beszámolót és a 2017. évi feladattervet, valamint újraválasztotta az elnökséget.

Hadtörténeti esték

2017/03/23 18:00:00

A Hadtörténeti esték előadás sorozat keretében Bödők Gergely előadására került sor a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián "Vörös és Fehér, Terror, retorzió és számonkérés Magyarországon 1919-1921" címmel.

Hadtörténeti esték

2017/02/23 10:58:03

Puskás Pál karpaszományos utász tizedes kárpátaljai háborús emlékeit bemutató, "Az utolsó szemtanú" című film vetítése, majd beszélgetés a veterán katonával és az alkotókkal.

Hadtörténeti esték

2017/01/26 11:07:01

"Hadisírok nyomában - Magyar katonák sírjainak kutatása Kárpátalján és az Erdős-Kárpátok előterében" címmel tartott előadást Hangácsi István nyugállományú alezredes.

Doni megemlékezések

2017/01/12 11:12:21

A doni áttörésre emlékeztünk és koszorúztunk Budapesten és Novajon.

Szürte - Csap - Tiszasalamon - Ungvár

2016/12/08 10:45:33

Szürtén a katolikus templom udvarán rögzítettük az oda temetett katonák koordinátáit. Tanukat kerestünk információink megerősítésére. A református temető udvarára temetett katonák sírjaira ráépítettek.
Csapon a létesítendő emlékmű ügyében egyeztettünk. Tiszasalamonban egy tablót helyeztünk el a templomban, amely zászlójuk felújításának mozzanatait mutatja. Ungváron, világháborús temetőkben kutattunk. (2016. 12. 07-08.)

Hadtörténeti esték

2016/11/24 10:42:44

Hadtörténeti esték keretében Dr Lippai Péter ezredes előadása, "Afganisztán" címmel. Ezredes úr a kiküldetése alatt történt eseményekről, azok tanulságairól tartott igen érdekes előadást.

Bene - Felsőgereben - Vezérszállás

2016/11/23 10:38:45

Bene, Felsőgereben, és Vezérszállás környékét kutattuk. Temetőket, sírokat, tanúkat kerestünk.(2016.11.21-23.)

Técső - Taracköz - Huszt

2016/11/10 10:32:23

Técsőn egy építész-tervezővel egyeztetünk, a jövő évi temető felújítással kapcsolatban. Taracközön a temető gondnokkal beszéltük át a jövő évi teendőket. Huszton a temetőben ténykedtünk.(2016.11.07-10.)

Kutatás és tisztelgés

2016/10/28 10:29:57

Sír, és tanúkutatás Nevetlenfaluban. Gyertyagyújtás a Huszti vh-s temetőben. Tovább utazva Técsőn, Taracközön, Aknaszlatinán, Tiszaborkúton, Nagybocskón, Kőrösmezőn, szükség szerinti sírgondozás, koszorúzás gyertyagyújtás.
Técsőn találkoztunk László Károly tiszteletessel, a KMKSZ helyi vezetőivel akikkel, a temető jövő évben elkezdődő felújításáról tárgyaltunk.(2016. 10. 25-28.)

Hadtörténeti esték

2016/10/20 10:28:59

Dani Zoltán nyá. ezredes, "Night Hawk dovn- A székely aki legyőzte Amerikát"- címen tartott előadást az általa átélt eseményekről a hadtörténeti esték keretében.

Kökényes - Királymező - Németmokra

2016/10/07 10:25:59

Kökényes/Ternonvo/ és Királymező /Uszty-Csorna/ környékén a hegyekben kutattunk - sikerrel. Másnap Németmokrára látogattunk.(2016. 10. 04-07.)

Hadtörténeti esték

2016/09/29 10:15:29

Hadtörténeti esték keretében, Dr Szabó József János az "Árpád vonal" címmel tartott előadást.

Huszt - folytatjuk

2016/09/21 10:11:48

A már megkezdett munkák folytatása huszti I. és II. vh temetőben. A helyiekre most is számíthattunk.(2016.09. 19-21.)

VI. FELTISZA

2016/09/11 10:08:59

Résztvettünk a VI.FELTISZA fesztiválon. Főztünk a vendégeknek, és egy ideiglenesen felállított kiállításon mutattuk be tevékenységünket.(2016.09.09-11.)

Técső

2016/08/31 10:06:28

Técső belvárosában lévő régi temetőben dolgoztuk.Füvet vágtunk bozótot irtottunk. /a felújítás előkészítése/ (2016. 08. 29-31.)

Továbbképzés

2016/08/27 10:03:47

Esztergom, Lóga-tó. Utazó állomány továbbképzése. Eddigi munkák átbeszélése, a továbbiak előkészítése. (2016.08.26-27.)

Délvidék - Zenta

2016/08/24 10:00:40

A zentai Szent Anna temetőben található vh-s katonai parcella felújításának megkezdése.(2016.08.22-24.)

Tiszasalamon

2016/08/20 09:55:34

Tiszasalamonba utaztunk, ahol résztvettünk a restaurált templomi zászló, ill. a templomkertben felállított vh-s emlékmű avatásán, szentelésén.

Családi Nap

2016/07/31 09:52:16

Találkozás a Lóga-tónál.(2016.07.30-31.)

Nagybocskótól Tatarivig

2016/07/29 09:39:03

Nagybocskón a temetőben kaszáltunk. A hágó másik oldalán, Kryvorivnyán kutattunk II. vh-s temetések után. Burkut Körzetében is vh-s temetések temetők után kutattunk. Visszafelé karbantartás Vorochtán, valamint Tatarivban a főhadnagy sírjának rendbetéte.(2016. 07. 25-29.)

Vorochta - Kryvorivna

2016/07/09 09:23:48

Vorochtán sírok karbantartása. Kutatás Kryvorivnyán és I vh-s temetők keresése a román határsávban.(2016.07.05-09.)

Tiszasalamontól a Kicserkáig

2016/07/02 09:17:48

A Tiszasalamoni restaurált zászló hazaszállítása. Ökörmezői világháborús temető kaszálása, takarítása, karbantartása. Részt vettünk a Felsőszinevéri Szabadegyetem nyitó napján és megkerestük a faluban eltemetett m.kir. honvéd alezredes sírját. Ezt követően a hozzátartozókkal kiegészülve egy 1944 őszén elesett ejtőernyős katona és társainak sírjait kerestük, Volóctól kb. 6km-re északra a Korona csúcson.Ezt követően Ábránkáról felmentünk a Kicserkára, egy csendőr temetők kerestünk.(2016.06.28 - 07.02.)

A Kárpátokon túl

2016/06/25 15:47:52

Kaszálás Nadvirnán a II.vh-s emlékműnél, kutatás Ivano-Frankivszk alatt, Rosilnában. Tovább utazván Sloboda és Rungury körzetébe, Szloboda Rungurszkán önkormányzati temető felmérése, Szerednyi Berezivben kaszálás és kutatás, Vizsnyij Berezivben kutatás.(2016. 06. 21-25.)

VIGYÁZÓK KUPA

2016/06/04 15:46:00

Az évenként megrendezett VIGYÁZÓK KUPA elnevezésű meghívásos főzőverseny került lebonyolításra.

Técső - Taracköz

2016/05/27 15:41:23

Técsői régi katolikus temető bejárása. A taracközi felújított első világháborús katonatemető karbantartása, az elkészült második világháborús síremlék avatása, szentelése.(2016.05. 25-27.)

Szentendre - MH AA

2016/05/23 15:40:59

Együttműködési megállapodás aláírása a HM Altiszti Akadémiával.

Hadtörténeti esték

2016/05/12 15:39:24

Illésfalvi Péter hadtörténész előadása, "Hegyi csapatok a magyar királyi honvédségben 1939-1945 között" címmel, a hadtörténeti esték keretében.

Huszt - a munkák megkezdődtek

2016/05/06 15:34:19

Megkezdtük a huszti Várhegyen lévő katonatemető rekonstrukcióját. Első lépésben megtisztítottuk a területet az útban lévő, és elöregedett fáktól. Nagy örömmel vettük a helyi lakosok aktív segítségét. (2016. 05. 03-06.)

Kőrösmező - Tiszaborkút

2016/04/24 15:15:20

A kőrősmezői felújított katonatemető és emlékmű karbantartásán, valamint a tiszaborkúti katonasírok gondozásán dolgoztunk április 19-23. között.

Nemzetközi konferencia

2016/04/07 14:28:07

A HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatallal közösen, 2016. 04. 05-07. között Nemzetközi Hadisírgondozó Konferencirenciát rendeztünk. A konferencián a környező országok hadisírosai is részt vettek. A konferencia másnapján került sor, Puskás László Pál fotóművész tagtársunk "Hadisírgondozás Kárpátalján" című fotókiállításának megnyitójára.

Éves közgyűlés

2016/03/25 14:24:59

Megtartottuk a 2016. évi közgyűlésünket.

Huszt - temetőkutatás

2016/03/23 14:23:04

Huszti temetőkutatás, és a felújítandó katonatemető engedélyezésének intézése.

Hadtörténeti esték

2016/03/17 14:21:27

Molnár Tibor zentai főlevéltáros barátunk előadását hallgathattuk, "Az I.világháború szerb hadszíntéren, 1914-15" címmel,- szintén a hadtörténeti esték keretében.

Hadtörténeti esték

2016/02/25 14:19:07

Hadtörténeti esték keretében, a "Harcok az Erdős Kárpátokban, az I.világháború idején" Rózsafi János a Nagy Háború Blog Alapítvány tagja tartott egy igen színvonalas előadást.

Huszt - felmérések

2016/02/11 14:14:07

Huszt város egyházi, és világi vezetőivel találkoztunk, fogadott bennünket a polgármester úr is. A város és környéke katonasírjait mértük fel.

Hadtörténeti esték

2016/01/28 14:12:20

Hadtörténeti esték keretében, a "Túl a Kárpátokon, Vereckén, Uzsokon" című filmet veítettük. A film megtekintése után, az alkotókkal találkozhattak a résztvevők.

Kutatás Csapon

2016/01/21 14:07:26

Január 20-21. között Csapon jártunk. A temetőben és a falu területén kutattunk elesett katonák után.

Koszorúzás a Doni katasztrófa 73. évfordulóján.

2016/01/12 14:00:37

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán rendezett ünnepélyes megemlékezést követően mi is leróttuk kegyeletünket, és elhelyeztük koszorúnkat az ott található emlékműnél.

Doni megemlékezés Novajon

2016/01/01 14:03:47

A Novajon megrendezett Doni megemlékezésen vettünk részt. Az ünnepi misét koszorúzás követte.

Párkány - Apáink emlékére

2012/02/12 20:36:57

imagetank/20120325111437312.JPGAz újév egyik januári péntekjén láttunk egy összefoglalót az MTV2 Sírjaik, hol domborulnak? műsorában. A stáb akkor Párkányban, a Városi Múzeumban forgatott az Apáink emlékére – a Donhoz való kivonulás 70. évfordulójára címmel megrendezett kiállítás megnyitóján.

A tévében látottaktól inspirálva, 2012. február 10-én átlátogattunk Párkányba, hogy megnézzük az adott tárlatot.

Péntek délután lévén, bíztunk abban, hogy a kezdeti érdeklődés már lecsengett és a látogatók hadától nem zavarva, nyugodtan végigbóklászhatjuk a kiállító termeket. Az intézményben korábban még nem jártunk, de nem okozott nagy gondot a Mária Valéria Hídról balra lehajtva, a Városháza szomszédságában megtalálni a múzeum épületét.

Tömeg valóban nem volt (rajtunk kívül csak ketten tartózkodtak az épületben – egyikük az intézmény vezetője), így teljes egészében „miénk volt” a kiállítás. A tablók előtt állva jólesett elbeszélgetni Juhász Gyula igazgatóval a tárlat megszervezéséről és az egyes darabok történetéről. Ezek a tárgyak konkrét személyekhez köthetőek, emberi sorsok állnak mögöttük.

A kiállítás leglátványosabb része a tábori fedezék „metszet” és a géppuskaállás. A fedezékhez kötődik az a történet is, melyet a múzeum vezetője mesélt el. Amikor állították össze a kiállítást, a főhadnagyi zubbony zsebében találtak egy kis fényképet. Ez az egykori fotó most a tiszt fejétől jobbra, kinagyítva látható a fedezék egyik gerendáján. A főhadnagy felszerelése ezen korhű „emlék” alapján került összeállításra.

A legbelső terem szintén üde foltja a tárlatnak. A fegyvernemekhez kötődő egykori tárgyak, a mindennapi használati eszközök elgondolkodtatják a látogatót. A repülő, a gépkocsizó-harckocsizó egyenruha tartozékok azt sugallják - vegyél fel, próbálj fel!
Ott van például a repülős csizma. Szinte új, lerí róla, hogy a mai napig élő egykori pilóta gazdája igen nagy becsben tartotta-tartja.
A határvadász vitrin fölötti tablón felismerni véljük legutóbbi útjaink egyik céltelepülését, Rahót. Az egyik csoportképen ugyanis az egykori határvadász, majd hegyivadász laktanya mögötti hegy jellegzetes sziluettje látható. A levente résznél az üveg alatt lévő kiképző karabély gyermekkorom, pincében talált fapuskáját idézi.

Közben beszélgetünk…
Juhász Gyulával beszélünk a határon túli életről, a mindennapokról, a közelmúlt deportálásokról szóló kiállításáról. A bátorságról, amely létrehozta ezt a tárlatot is. Gondoljunk bele, hogy az itt látható tárgyak mind lelkes felvidéki gyűjtők birtokában vannak. Ezeket nem egyik napról a másikra szedték össze. Az egykori tulajdonosok ezeket tárolták, tartották a beneši idők alatt is. A bűnös nemzet hadseregének, a Magyar Királyi Honvédség egyenruhájának otthoni őrzése nem igen jelenthetett életbiztosítást az 1945-48-as időszakban és később sem.

A múzeum vezetője felidézi a mostani tárlat megnyitójának pillanatait. Magyarország köztársasági elnöke feleségének köszöntőjét, a rengeteg vendéget és a könnyes szemeket. Elmondja, hogy a HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály a hadisír honlap segítségével, ott a helyszínen lehetővé tette, hogy a látogatók kutassanak egykori katonai hozzátartozóik sorsa után.
Juhász igazgató már a jövőre is gondol. Itt is tabu lesz a téma – Trianon.

Még egy fénykép búcsúzóul és indulunk hazafelé. Az épületből kilépve fázunk. A csípős szél által hajtott -10 °C fokos hidegben elgondolkodunk, milyen lehetett ott állni, feküdni a lövészárokban, akkor 42-43 telén.

H.I.

A látogatás fotói a Galériában láthatóak, a Városi Múzeumról az érdeklődők pedig itt találhatnak információkat:
http://hu.sturovo.sk/muzeum.phtml?id3=19536


tovább...

Sikeres a „hadisír” honlap.

2012/02/08 20:57:42

imagetank/20120208210424198.pngA www.hadisir.hu weblap 2011. december 8-i indulásától mintegy 19 ezer látogató tekintette meg a HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály által kezelt internetes felületet. Maruzs Roland őrnagy (a képen), a HM fenti szervezeti elemének osztályvezető-helyettese a honvédelem.hu internetes hírportál kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a honlap azért lehet ennyire sikeres, mert még mindig sokan keresik a II. világháborúban elesett, vagy eltűnt hozzátartozóikat.

A hadtörténész főtiszt leszögezte, hogy a 70 ezer elemet tartalmazó adatbázis döntően a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum veszteség-nyilvántartásaira épül. Egy alapnak tekintendő, amelyet bővíteni szükséges további nevekkel és dokumentumokkal. Tennivaló akad, hiszen a szakemberek 140-160 ezer főre becsülik Magyarország II. világháborús katonai veszteségeit. Bár a weboldalon lévő veszteségi kartonok száma véges - jelenleg 50 ezer ilyen dokumentum érhető el digitalizáltan - az elesettek előtalált adatai alapján az odaveszettek száma idővel behatárolhatóbbá válik. Maruzs őrnagy említette, hogy a honlap beüzemelése óta többen jelentkeznek náluk hozzátartozóik anyagaival, bizonyítandó, hogy a rokon a II. világháború harcaiban esett el. A HM hadisírgondozóinak szükségük van az ilyen „lakossági bejelentésekre”, hiszen a nyilvántartás bővítése mellett az adott webes felületen létrehoztak egy rovatot „Hősök arcképcsarnoka” címmel, ahová várják a két világháborúban elesett hozzátartozók fényképeit is. A netes fotó-összeállítást egyfajta emlékalbumnak szánják, tisztelgésnek a hősi halált halt katonák felé.

A főtiszt szólt még azokról a nagyívű tervekről, amelyek megvalósítása már megkezdődött, de a honlapon kézzelfogható eredményeik majd csak az elkövetkező években jelennek meg. Ezek közül az egyik az Orosz Föderációtól kapott, a szovjet hadifogoly és munkatáborokban életüket vesztett magyar nemzetiségű hadifoglyok adatainak felrakása a netre. Itt 68 ezer fő adatiról van szó!
A másik valóban grandiózus elképzelés, az I. világháborús magyar katonai veszteségek megjelenítése a weboldalon. Itt tudni kell, hogy olyan adatokról van szó, melyeket idehaza az 1950-es években megsemmisítettek és kutatásuk, a „reprodukció” csak a bécsi hadilevéltárból lehetséges.

Forrás: http://www.honvedelem.hu/cikk/29930/masfel-honap

tovább...

Hende Csaba interjúja a Magyar Honvéd 2012. januári számában.

2012/01/29 14:56:03

imagetank/20120208205146185.pngA haderő működőképességének megtartását nevezte 2012 legfontosabb feladatának a honvédelmi miniszter. Hende Csaba a tárca magazinjának adott interjújában beszélt a hadisírgondozásról is. Elmondta, hogy 2011-ben számos katonatemető, emlékmű, felújítására, felszentelésére került sor. A miniszter fontosnak tartja, hogy a haza, a nemzet, a honvédség ápolja hagyományait, továbbá azt, hogy minden katonasírra juttasson virágot az emlékezet. Nem szabad elfeledni, hogy százezrek haltak meg a magyarságért, a mostani nemzedék felemelkedéséért. A megkezdett munka 2012-ben is folytatódik tovább azért, hogy minden katonatemetőbe – bel- és külföldön egyaránt – emelt fővel lehessen belépni, hogy méltóképp emlékezhessünk egykori hozzátartozóinkra, honfitársainkra.

Hende Csaba azzal, hogy a hivatkozott lap által leközölt beszélgetésben említést tett a témáról, megerősítette azt, hogy ebben a forráshiányos időszakban a honvédelmi tárca továbbra is prioritásként kezeli a hadisírgondozás ügyét. A miniszter ezzel a nyilatkozatával egyben rácáfolt azokra a hírekre, miszerint a 2011. november közepéig a HM parlamenti államtitkára által irányított szakmai szervezet, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal átalakításával és az immár HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály megnevezésű szervezet HM kabinetfőnöki alárendelésével háttérbe szorulna az eddigi hadisírgondozói tevékenység.

Forrás: Magyar Honvéd, korábbi fotó - kormany.hu

tovább...